Skip to main content

ing. Dragoș Knappe, ing. Dan Iancu, ing. Cleopatra Doibani

Introducere

Pe plan internațional în tot mai multe țări supuse hazardului seismic, proiectarea pe baza performanțelor – bazată pe deformații capabile ale structurii – cu abordarea explicită a incursiunilor structurii  în domeniul postelastic, câștigă din ce în ce mai mult teren în fața proiectării ”tradiționale” -metode bazate pe forțe.

Proiectarea bazată pe performanță poate fi abordată cu ajutorul a două instrumente calculul static neliniar (pushover) sau calculul  dinamic neliniar (time history).

Prima abordare în opinia autorilor, în economia timpului disponibil pentru proiectarea structurii alocat în ziua de astăzi pare mult mai atractivă și posibil de inclus în buget. Deși limitările legate de surprinderea efectelor dinamice sunt evidente, efortul de calcul este mult redus, iar rezultatele sunt obținute într-o manieră sugestivă.