Skip to main content

ing. Ștefan Marin, ing. Dan Iancu, ing. Gabriel Florea, ing. Cătălina Bucurici

Rezumat

Prezentul articol are ca scop prezentarea în paralel a prevederilor codurilor de proiectare în
zone seismice a structurilor cu pereți din beton armat, pentru a pune în evidență diferențele
calitative și cantitative ale filozofiilor de proiectare conținute în aceste coduri. Studiul
comparativ cuprinde pachetul de norme românești pentru proiectarea structurilor cu pereți
din beton armat în zone seismice P100-1/2013 împreună cu CR2-1-1.1/2013, pachetul de
norme europene EN1998-1/2006 împreună cu EN1992-1-1/2006 și standardul american
ACI318-14. Sunt urmărite prevederile referitoare la factorii de comportare ai structurilor cu
pereți din beton armat, determinarea eforturilor de proiectare, geometria minimă
constructivă a secțiunii de beton, armarea minimă constructivă a pereților din beton armat
și determinarea capacității acestora.